Ιατρείο

Βιογραφικό

Aπόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, απέκτησε την ειδικότητα του Χειρουργού Οφθαλμιάτρου στα νοσοκομεία 251 Γ.Ν.Αεροπορίας, Παίδων ''Αγία Σοφία'' (Παιδοφθαλμολογία) και ''Παμμακάριστος''. Εκπαιδεύτηκε επιπλέον στο τμήμα Γλαυκώματος της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Αθηνών και στο τμήμα Βυθού του νοσοκομείου ''Άγιος Σάββας''.

Ως μέλος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας, της Ελληνικής Εταιρίας Γλαυκώματος, του Ομίλου Παιδοφθαλμολογίας και της Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής έχει συμμετάσχει σε πολλά Διεθνή Συνέδρια με πλήθος ανακοινώσεων.